Nabízím k prodeji zasíťovaný stavební pozemek ve Fryštáku na ulici Osvobození, který se nachází ve vzdálenosti cca 800 m od centra města a pouze cca 300 m od nejbližší autobusové zastávky.

Město Fryšták je vzdálené cca 7 km od krajského města Zlín a jeho občanská vybavenost je velmi dobrá (zdravotní středisko, škola, školka, restaurace, obchody a služby).

Jedná se o klidnou obytnou lokalitu v souvisle zastavěném území obce. Budoucí bydlení nabízí soukromí a klid v nově vznikající slepé ulici.

Pozemek umožňuje výstavbu rodinného domu s jedním nebo dvěma nadzemními podlažími nebo jedním nadzemním podlažím a podkrovím. Vzhledem k velikosti pozemku a dostatečné kapacitě inženýrských sítí je na pozemku možné postavit i dva rodinné domy. Podle platného územního plánu se pozemek nachází v ploše SO.3 – plochy smíšené obytné vesnické, nový území plán zahrnuje pozemek do plochy bydlení individuální s hlavním využitím pro bydlení v rodinných domech.

Na pozemku v současnosti stojí stávající rodinný dům z páleného zdiva se sedlovou střechou o půdorysu cca 6,0 x 24,0 m, který lze využít nebo zbourat a na jeho místě postavit novostavbu rodinného domu. Stávající rodinný dům je napojený na elektřinu, na jižní hranici pozemku byl nově přiveden vodovodní řad a v severní hranici pozemku byla nově vybudována kanalizace. Dalším zdrojem vody je kopaná studna s pitnou vodou, která je umístěná na hranici pozemku a je společná se sousedem.

Tvar pozemku je nepravidelný s orientací na západ. Pozemek je široký 15 – 26 m a dlouhý 55 – 60 m. Na pozemku se nachází několik plodících stromů – tři bohatě plodící ořešáky, jedna višeň, jedna jabloň a dvě švestky.
Celková výměra pozemku: 1318 m2 + podíl na soukromé přístupové komunikaci 134 m2 (id. 1/3 na pozemku o výměře 402 m2).

Přímo na pozemek jsou přivedeny inženýrské sítě:
– elektřina
– nový kanalizační řad
– nový vodovodní řad
– kopaná studna s pitnou vodou

Plynovod je veden ve vzdálenosti cca 50 m.